Ny dato! Kurssamling i ikke-formell læring for deg som jobber med barn og unge

Arbeider du med barn og unge? Ønsker du opplæring i konkrete, praktiske verktøy til å engasjere ungdom i demokrati og menneskerettigheter? Meld deg på kurssamling på Utøya 28. november - 1. desember. 


Meld din interesse gjennom dette søknadsskjemaet innen 3. november

Hva: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og Ungdom og Fritid, inviterer deg som arbeider med barn og unge til å bli med på et fire-dagers kurssamling på minne- og læringsstedet Utøya der målet er å gi deltakerne kompetanse til å legge til rette for opplæring rettet mot barn og unge i demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter. Utfordringer som diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør det sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse. Ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker engasjerer seg.

For hvem:

 Vi søker deltakere som

  • jobber med ungdom i sitt lokalmiljø, enten gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom.
  • vil ha opplæring i konkrete, praktiske verktøy som kan brukes for å engasjere ungdom.
  • er motivert til å videreformidle det du har lært til andre på din fritidsklubb, organisasjon, ungdomsråd eller på andre relevante arenaer. 

Når: 28.- november - 1. desember 

Hva det koster: Kurssamlingen er nasjonal og gratis. Reise og opphold dekkes av arrangørene. 

Hvorfor: Kurset 28. november - 1. desember er en del av prosjektet “Demokrativerksted på Utøya” som er et treårig prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å motivere og legge til rette for en demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner seg og inspirere dem til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag. Verkstedene arrangeres på Utøya som i dag er et unikt minne- og læringssted hvor unge mennesker kan møtes og reflektere over hva demokrati betyr for dem, utforske hvilke utfordringer og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og diskutere hvordan hver og en av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. 

Som del av dette prosjektet ønsker vi også å styrke kompetansen til ungdomsarbeidere og andre som arbeider med ungdom innen utdanning for demokrati og menneskerettigheter, slik at de kan støtte opp om barn og unge som ønsker å ta samfunnsansvar.

Mer informasjon og foreløpig program her: 

Resultat: 

Etter kurssamlingen har deltakerne

  • Økt kompetanse til å undervise ungdom om, gjennom og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap
  • Kjennskap til ulike metoder innenfor ikke-formell læring
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring med ungdom om 22. juli og demokratisk medborgerskap

Søknad og utvelgelse: Meld interesse innen 3. november via dette søknadskjemaet. Utvelgelse baseres på søknad, motivasjon og geografisk spredning. 

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og Ungdom og Fritid. 

Finansiert av: Sparebankstiftelsen DNB

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org