Lærings – og refleksjonsmateriell

NTNU og EWC samarbeider om utvikling av lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli. Oppdraget er bestilt av Kunnskapsdepartementet.


I bestillingen fra Utdanningsdirektoratet sier at det skal utvikles «…lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli attentatet i regjeringskvartalet og på Utøya, samt andre alvorlige hendelser som det er viktig at elever og lærere snakker om. Materiellet skal være tilrettelagt for bruk i lærerutdanningene og til skolebasert kompetanseheving av lærere i grunnopplæringen.»

Prosjektperioden er på to år fra høsten 2018, og prosjektgruppen består av representanter fra Institutt for Lærerutdanning ved NTNU, leder for Institutt for historiske studier ved NTNU, Tor Einar Fagerland, og EWC. Det er etablert en bred sammensatt referansegruppe som består blant annet av Støttegruppen etter 22. juli, 22. juli-senteret, Utøya, lærere, Falstadsenteret og Supernytt.

Lærings- og refleksjonsmateriellet skal utvikles for lærerstudenter og lærere i grunnskolen, og skal gjøres tilgjengelig på nett.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org