Kurssamling på Utøya for fremtidige lærere, 5-7. november 2018

Etter 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Anti- demokratiske krefter i Norge og resten av Europa rekrutterer i stadig større grad unge mennesker. I et langsiktig perspektiv er det beste forsvaret mot disse kreftene å styrke unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier.


Samtidig, ser vi at mange lærere synes det er vanskelig å undervise om 22.juli og relaterte tema (Anker og Von der Lippe, 2015). Vi ønsker å styrke fremtidige læreres kompetanse og ferdigheter i å undervise om 22.juli og demokratisk medborgerskap, ved å tilby konkrete metodologiske tilnærminger basert på utdanning om, gjennom og for demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter.

Kurssamlingen er relevant for skolens samfunnsmandat - å utdanne og danne aktive demokratiske samfunnsborgere for framtiden. Dette er særlig relevant med tanke på den pågående læreplanreformen, der demokrati og medborgerskap er definert som et tverrfaglig tema i læreplanverket.

Hva lærer du?

* Hvorfor og hvordan undervisning om 22. juli og demokratisk medborgerskap kan bidra til å engasjere ungdom som aktive medborgere i samfunnet.

* Kunnskap og ferdigheter til å bruke ulike innganger og metoder for å vekke interesse og engasjement hos elever.

* Kunnskap og ferdigheter til å undervise i kontroversielle og sensitive tema.

* Erfaringer og inspirasjon fra andre deltakere fra hele landet.

Vi ser etter lærerstudenter fra hele landet, som er engasjerte, nysgjerrige og har lyst til å lære mer om hvordan undervise om 22. juli og demokratisk medborgerskap.

Kontakt Ingrid Aspelund, Prosjektkoordinator EWC, i.aspelund@theewc.org eller tlf 95993511

The European Wergeland Centre

Ingrid Aspelund

Senior Advisor
+47 959 93 511
Read more

Ms. Aspelund is responsible for coordinating EWC's projects related to issues such as prevention of hate speech, discrimination, violent extremism and radicalization. She has a Master in International and Multicultural Education and a Bachelor in Development Studies from Oslo and Akershus University College. Ms. Asplund has previously worked as a campaign advisor for the No Hate Speech Movement in Norway and is currently the head of Norwegian People’s Aid Solidarity Youth.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org