Kurssamling på Utøya

Er du engasjert i unges deltakelse i demokratiet? Ønsker du opplæring i konkrete, praktiske verktøy til å engasjere ungdom i demokrati og menneskerettigheter? Meld deg på kurssamling på Utøya 28. november - 1. desember. 


Hva: Som del av et nytt prosjekt "Demokrativerksted på Utøya" inviterer Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og Ungdom og Fritid, inviterer til et fire-dagers kurssamling på minne- og læringsstedet Utøya. Utfordringer som diskriminering, utenforskap og anti-demokratiske krefter gjør det sentralt å styrke ungdoms demokratiske kompetanse. Ivaretakelsen og videreutviklingen av demokratiet vårt er avhengig av at unge mennesker engasjerer seg.

For hvem:

 Vi søker 

  • ungdom som er aktive i ungdomsråd, fritidsklubb eller på andre arenaer lokalt
  • ressurspersoner jobber med ungdom i sitt lokalmiljø, enten gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom.
  • vil ha opplæring i konkrete, praktiske verktøy som kan brukes for å engasjere ungdom i spørsmål knyttet til demokrati og menneskerettigheter.

Når: 28.- november - 1. desember 

Hva det koster: Kurssamlingen er nasjonal og gratis. Reise og opphold dekkes av arrangørene. Arrangørene kan lage bekreftelse for deltakelse for å kunne få dokumentert fravær fra skolen. 

Hvorfor: Kurset 28. november - 1. desember er en del av prosjektet “Demokrativerksted på Utøya” som er et treårig prosjekt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Målet er å motivere og legge til rette for en demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner seg og inspirere dem til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag. Verkstedene arrangeres på Utøya som i dag er et unikt minne- og læringssted hvor unge mennesker kan møtes og reflektere over hva demokrati betyr for dem, utforske hvilke utfordringer og trusler mot demokratiet som er aktuelle i dag og diskutere hvordan hver og en av oss kan fremme demokrati gjennom aktiv deltakelse i samfunnet. 

På denne kurssamlingen ønsker vi å komme i kontakt med ungdomsarbeidere og ungdom fra fritidsklubber og ungdomsråd rundt om i landet, lære mer om hvilke utfordringer, behov og muligheter som ligger i arbeid med å engasjere ungdom i demokrati og menneskerettigheter lokalt. Vi ønsker å introdusere og prøve ut noen verktøy og aktiviteter, og få innspill til det videre arbeidet vårt med dette prosjektet. 

Mer informasjon og foreløpig program her: 

Organisert av: Det Europeiske Wergelandssenteret, Utøya og Ungdom og Fritid. 

Finansiert av: Sparebankstiftelsen DNB

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org