Demokrativerksted på Utøya 20.-22. mars

Et gratis tilbud for ungdom fra hele Norge som er aktive i fritidsklubb, lokale organisasjoner, ungdomsråd eller på andre arenaer. 


Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Ungdom og Fritid inviterer nå deltakere til Demokrativerksted på Utøya 20.-22. mars. Demokrativerksted på Utøya er et gratis tilbud for ungdom fra hele Norge som er aktive i fritidsklubb, lokale organisasjoner, ungdomsråd eller på andre arenaer. Vi håper dette kunne være av interesse for ungdom i deres kommune!

På demokrativerksted på Utøya møtes ungdom fra hele landet for å lære, utveksle erfaringer, diskutere, være enige og uenige, og få inspirasjon til å engasjere andre til demokratisk deltakelse. I et verksted både reparerer og bygger vi. I demokrativerkstedet på Utøya lærer du om terrorangrepet 22. juli 2011 og trusler mot demokratiet i dag. Samtidig reflekterer du sammen med andre over hva demokrati betyr for deg og hva du selv kan gjøre for å verne om demokratiet i din hverdag. For eksempel hvordan stå opp mot hatefulle ytringer, hvordan sørge for at menneskerettigheter respekteres og hvordan sikre ungdoms deltakelse i samfunnet.

De som kan delta er ungdom fra 15 år og oppover som er aktive i for eksempel:

  • Kommunale ungdomsråd eller fylkesungdomsråd,
  • Fritidsklubb, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser for ungdom,
  • Frivillige organisasjoner

Det er gratis å delta, og vi dekker reise og opphold. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org