Demokratilæring på Utøya

Ungdomsskoleelever fra hele landet har deltatt i Demokratilæring på Utøya i 2017. Nå er påmeldingen åpen for samlingene i 2018. 


«Jeg tror vi unge kan påvirke hverandre, og da er det viktig å ha et godt budskap å formidle. Det er viktig å finne sitt eget engasjement», sier Simen fra Teigar ungdomsskole på Nøtterøy. Han har deltatt på Demokratilæring på Utøya sammen med andre ungdomsskoleelever fra hele landet og gjennomført aktiviteter med medelever på skolen i etterkant.

«Demokratilæring på Utøya" er et gratis opplæringstilbud til elever i 9. og 10. klasse fra skoler i hele Norge. Til våren arrangeres det to nye samlinger: 20-22. mars og 17-19. april.
Samlingene varer i tre dager. De starter med et besøk på 22. juli-senteret i Oslo før de fortsetter på Utøya. Elevene lærer om 22. juli 2011 og samtidig samarbeider de om og diskuterer temaer som demokratisk medborgerskap og forebygging av hatefulle ytringer, anti-demokratiske krefter og ekstremisme. I løpet av oppholdet lager elevene sitt eget opplegg som gjennomføres med elever, lærere og/eller foresatte i etterkant.

«Jeg har lært nye metoder jeg kan bruke i undervisning og fått bedre innblikk i hendelsene knyttet til 22. juli», sier en av lærerne som deltok høsten 2017. Lærerne får et eget tilpasset opplegg om hvordan undervise om vanskelige eller sensitive temaer.

Etter terroren 22. juli 2011 har Utøya blitt et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Ved å styrke unge menneskers demokratiske kompetanse og gi dem en plass som positive rollemodeller som kan lære og inspirere sine medelever, bidrar demokratilæring på Utøya til å utvikle den demokratiske beredskapen hos ungdom.

Påmelding og mer informasjon, finner du på www.theewc.org/utoya
Du kan lese hvordan Demokratilæring på Utøya passer inn med kompetansemål i læreplaner her.
Se en kort film om Demokratilæring på Utøya:

Demokratilæring på Utøya er et samarbeid mellom Det Europeiske Wergelandsenteret, Raftostiftelsen, Utøya og 22. juli-senteret.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org