Arbeidsseminar for lærere på Utøya 17-19. mars 2019: Hva skal elever lære om 22. juli?

Vil du være med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22.juli til bruk i skolen og lærerutdanningen? 


Med Utøya som ramme vil lærere over tre dager dele konkrete erfaringer fra praksis med å undervise om 22. juli, diskutere og utvikle utkast til læringsressurser, og gi innspill til videre arbeid med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli.

Meld interesse i søknadsskjemaet innen 14. desember: https://theewc.wufoo.com/forms/q40jjl013ph7f5/ 

Hvem kan delta? Vi søker lærere som underviser på 1-4, 5-7 eller 8-10 trinn og som har undervist om 22. juli 2011.

Hva koster det? Seminaret er gratis. Reiseutgifter og opphold dekkes av arrangørene.

Bakgrunn: Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret, jobber med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli 2011 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Materiellet skal være tilgjengelig for lærere og lærerutdanning samtidig som nye læreplaner ved skolestart 2020, og knyttes til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Som et ledd i arbeidet med å utvikle ressursene arrangerer vi et arbeidsseminar for lærere på Utøya, hvor målet er å samle konkrete erfaringer lærere har med å undervise om 22. juli, presentere og jobbe med utkast til læringsressurser, og hente innspill til videre arbeid med å utvikle lærings- og refleksjonsmateriell.

Utvelgelse: Frist for å melde interesse er 14. desember. Utvelgelse baseres blant annet på søknad, fagbakgrunn, motivasjon og geografisk spredning. 

Praktisk informasjon og program kommer snart!

Les mer om Utøya her: www.utoya.no/laeringssenteret

Organisert av: NTNU og Det Europeiske Wergelandsenteret, i samarbeid med Utøya og 22.juli-senteret

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss!

Bilde © Lars Petter Pettersen

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org