Nyheter

Lærings – og refleksjonsmateriell

NTNU og EWC samarbeider om utvikling av lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli. Oppdraget er bestilt av Kunnskapsdepartementet.


Kurssamling på Utøya for fremtidige lærere, 5-7. november 2018

Etter 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Anti- demokratiske krefter i Norge og resten av Europa rekrutterer i stadig større grad unge mennesker. I et langsiktig perspektiv er det beste forsvaret mot disse kreftene å styrke unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier.


Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org