• The European Wergeland Centre

    EWC's 10th Anniversary Conference


    The European Wergeland Centre's 10th Anniversary Conference, Oslo, Norway, November 14 – 16, 2018 and the Launch of the Council of Europe Campaign FREE to SPEAK, SAFE to LEARN - Democratic Schools for All

    See more

«Utdanning for demokrati og menneskerettigheter»

Et tilbud til alle medlemsland i Europarådet

EWC er et ressurssenter for utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Våre aktiviteter og tjenester er gratis og tilgjengelig for alle Europarådets 47 medlemsland

For å se hva vi gjør hvor du er, klikk på de røde symbolene på kartet nedenfor.

Nyheter

Lærings – og refleksjonsmateriell

NTNU og EWC samarbeider om utvikling av lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli. Oppdraget er bestilt av Kunnskapsdepartementet.

19/ Jun/ 2018

Kurssamling på Utøya for fremtidige lærere, 5-7. november 2018

Etter 22. juli 2011 er Utøya et viktig symbol på at demokratiet må skapes og forsvares hver dag. Anti- demokratiske krefter i Norge og resten av Europa rekrutterer i stadig større grad unge mennesker. I et langsiktig perspektiv er det beste forsvaret mot disse kreftene å styrke unge menneskers demokratiske kunnskaper, holdninger og verdier.

19/ Jun/ 2018

Bibliotek

Vårt bibliotek er en gratis ressursbase for deg som jobber med utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Søk på f.eks. temaord, tittell eller forfatter i feltet nedenfor.

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Karl Johans gate 2,
NO 0154 Oslo, Norway

Telefon: +47 21 08 24 10
Faks: +47 21 08 24 11
Epost: post@theewc.org